De Activiteiten Commissie

Deze commissie bestaat uit leden die het programma van de clubavonden, clubdagen en soms weekenden verzorgen.

De AC is te bereiken via AC@natuurfocus.org

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Ellen Stegeman

Ellen Stegeman

AC lid

Linda Hazenberg

Linda Hazenberg

AC lid

José Gieskes

José Gieskes

AC lid

Michel Wissink

Michel Wissink

AC lid

Ruud van der Bliek

AC lid

Henk Valk

AC lid