Reglement fotowedstrijd

Openbaarheid

In verband met verplichtingen aan onze sponsoren is de fotowedstrijd pagina volledig openbaar gezet.  Dat wil zeggen dat als je meedoet met de wedstrijd jouw inzending ook zichtbaar is voor gasten en voor onze sponsoren. Dit betekent dat je door mee te doen aan de fotowedstrijd je daarmee automatisch akkoord bent met het openbaar plaatsen van jouw inzending(en).

De opzet van de fotowedstrijd is er een met vaste juryleden en een prijs voor de jaarwinnaar en een aantal prijzen voor deelnemers aan de fotowedstrijd. Hieronder lees je alle regels voor de wedstrijd.

Regels:

De wedstrijd staat alleen open voor leden van Natuurfocus.
– Je mag elke maand één foto insturen.
– Het mag alleen een zelf gemaakte foto zijn.
– De foto mag niet eerder op het forum geplaatst zijn.
– De foto dient betrekking te hebben op de natuur en moet dan ook natuur als hoofdonderwerp hebben.
– De natuur mag door het maken van de ingestuurde foto niet verstoord zijn geweest.
– De foto mag niet ouder dan 6 maanden zijn.
– De foto moet betrekking hebben op het thema van de desbetreffende maand.
– De foto mag geen kader of logo bevatten.
– De foto dient voorzien te zijn van exif gegevens (in de foto, geen losse exif). Bij HDR een van de originelen met exif gegevens meesturen
– Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
– Een eenmaal ingezonden kan de foto niet meer omgeruild worden.
– Er komt wel een melding als je foto niet aan de regels voldoet, maar dit is in de eerste plaats je eigen verantwoordelijkheid.
– Vanaf de 20e van de maand ontvang je z.s.m. bericht als je mail is ontvangen. Heb je dan binnen 24 uur geen bericht gehad, meld je dan via fotowedstrijd@natuurfocus.org en stuur de foto nogmaals.

Inzenden:
– De foto’s kunnen vanaf de 1ste t/m de 25ste v/d maand ingezonden worden.
– De foto’s kunnen worden verstuurd naar: fotowedstrijd@natuurfocus.org o.v.v. fotowedstrijd “desbetreffende maand”.
– Foto’s opsturen als jpg bestand van maximaal 850 Kb.
– De langste zijde van de foto mag maximaal 1024  pixels zijn. (op oude site was dit 800px max.)
– De controle ligt bij de inzender, maar je krijgt wel kans het aan te passen, mits dit wordt gedaan voor de sluitingsdatum (25e van de maand 24:00 uur).

Jurering en prijzen:
Ook voor 2023 is er een vaste jury bestaande uit Anne Baauw,  Jerry Bouwmeester, Nico van Gelder, Ellen Stegeman en Tom Kruissink. Zij nemen zelf niet deel aan de fotowedstrijd. Zij kiezen maandelijks (behalve juli) uit de geanonimiseerde inzendingen één winnaar. Zij leveren daarvoor een ranking 1 t/m 10 in, waarbij no 1: 10 punten krijgt, no 2: 9 punten enzovoort. Degene met de meeste punten wordt dan de foto van de maand. Rond de eerste van nieuwe maand wordt de winnaar bekend gemaakt; deze komt een maand lang op de home-pagina van Natuurfocus website te staan. Van deze foto zal na afloop van het kalenderjaar een fotoafdruk op fotopapier worden gemaakt, die wordt getoond tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Uit de maandwinnaars wordt door de leden tijdens de ALV de algemeen winnaar van het jaar gekozen door per lid zijn/haar favorieten 1 t/m 3 aan te geven, waarbij de no 1 3 punten, de no 2 2 punten en de no 3 1 punt ontvangt. Degene met de meeste punten ontvangt de jaarprijs.
De afdrukken van de winnende maandfoto’s worden na de ALV meegegeven aan de betreffende fotografen.

Daarnaast worden twee andere prijzen verloot onder alle inzendingen. Voor elke maand dat je hebt meegedaan krijg je daarvoor één lot, dus hoe vaker je meedoet hoe groter de kans op een van deze prijzen. De twee prijzen van de verloting worden aan twee verschillende personen uitgereikt.

Bij beide stemmingen geldt bij gelijk puntenaantal dat degene met de meeste “1” stemmingen de winnaar wordt en als ook dat een gelijk puntenaantal oplevert degene met de meeste “2” stemmingen, etc.

De fotowedstrijdcommissie/AC behoudt het recht om tijdens een jaar de regels aan te passen indien dat nodig mocht blijken, zonder voorafgaande kennisgeving. Gewijzigde regelgeving wordt aangekondigd via dit forum.

Vorige pagina